معرفی سرکنسول
رادیو و تلویزیون

رادیو و تلویزیون

 

آدرس

ای.میل و سایت اینترنتی

دورنگار

تلفن

موضوع

گسترهپخش

نام رییس

سال تاسیس

زبان

تلفظ لاتین

نام شبکه

( معنی فارسی)

ردیف

تقلیس، خیابان لوبلیانا، پلاک 5

info@imedi-tv.ge

463041

463151

463152

خبری، اجتماعی

کل کشور،

دریافت با آنتن معمولی، پخش از ماهواره

گیورگی

 ارولادزه

2003

گرجی

Imedi

ایمدی

( امید)

 

1

تفلیس، خیابان واژا پشاولا، پلاک 45

tv@rustavi2.com

200012

201111

خبری، اجتماعی

کل کشور، دریافت با آنتن معمولی، پخش از ماهواره

گیورگی

گه گه شیدزه

1994

گرجی

Rustavi ori

روستاوی اوری

(روستاوی دو)

2

تفلیس، خیابان کستاوا، پلاک 68

pr@gpb.ge

info@gpb.ge

409477

409477

409330

خبری، اجتماعی

کل کشور، دریافت با آنتن معمولی، پخش از ماهواره

گیورگی

چانتوریا

1956

گرجی

Sazogadoebrivi mautsqebeli

سازوگادوئبریوی

ماوتسقبلی

(شبکه اجتماعی)

3

تفلیس، خیابان کستاوا، پلاک 68

pr@gpb.ge

info@gpb.ge

409477

409402

409173

خبری، اجتماعی

کل کشور، دریافت با آنتن معمولی

دودو

 شوناوا

1991

گرجی

Meore arkhi

مئوره آرخی

(شبکه دوم)

4

تفلیس، خیابان واژا پشاولا، پلاک 45

info@tvsakartvelo.ge

320739

322313

320739

نظامی

کل کشور، دریافت با آنتن معمولی

گیورگی جاپاریدزه

2007

گرجی

Sakartaelo

ساکارتولو

(گرجستان)

5

تفلیس، خیایلن الکسیدزه، پلاک 1

tv@stereo1.ge

333799

333422

334741

تفریحی، موسیقی

کل کشور، دریافت با آنتن معمولی

داویت

زیلپیمیانی

1998

گرجی

Pirveli stereo

پیرولی ستئرو

(استریو اول)

6

تفلیس، خیابان نوتسوبیدزه، پلاک 93

info@maestro.ge

317888

317888

خبری، اجتماعی

کل کشور، دریافت با آنتن معمولی

کاخا

 بکاروری

1995

گرجی

 

Maestro

مایسترو

(هنرمندان)

7

تفلیس، خیابان روستالی، پلاک 21

tv@ertsulovneba.ge

 

475196

مذهبی

کل کشور، دریافت با آنتن معمولی

اسقف

 پتره تسااوا

2009

گرجی

Ertsulovneba

ارتسولوونبا

(همدلی)

8

نفلیس، خیابان کستاوا، 75

mze@mze.ge

212111

212111

خبری، اجتماعی

کل کشور، دریافت با آنتن معمولی

زاز ا

 تاناناشویلی

2003

گرجی

Mze

مزه

(آفتاب)

9

تفلیس، خیابان کستاوا، پلاک 68

info@gpb.ge

 

409477

409477

خبری، اجتماعی

کل کشور، دریافت با آنتن معمولی

رابرت

پارسونس

2009

روسی

Pirveli

kavkasiuri

 

قفقاز اول

10

شهرباتومی،

خیابان ممد آباشیدزه،

پلاک 41

info@adjaratv.ge

99522

274374

99522

274370

خبری، اجتماعی

کل کشور، دریافت با آنتن معمولی، پخش از ماهواره

ته آ

 ستسخلادزه

1987

گرجی

Achara

 

آجارا

( نام استان است)

11

 

 

 

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر